Årsavslutninger

Vi utarbeider årsoppgjør og selvangivelse for din bedrift. Vi har lang erfaring med årsoppgjør og innsending av dette til Skatteetaten for alle typer selskap. Vi utarbeider et ryddig og ordentlig årsregnskap som gir deg god oversikt og nyttig informasjon.

For aksjeselskap (AS) bistår vi også med årsberetning og protokoller, forberedelse og gjennomføring av generalforsamling og aksjonærregisteroppgaver samt innsending til Brønnøysundregistrene. Vi utfører årsoppgjør for både enkeltmannsforetak og AS.

Vi kan regnskapslovens krav til årsregnskap og vi utarbeider flere hundre årsoppgjør hvert år. Vi har effektive og flinke medarbeidere som sørger for at årsoppgjøret blir utarbeidet på best mulig og effektive måte – til avtalt pris.