Lønninger

Ønsker du at vi sørger for utbetaling av lønn til alle dine ansatte? Nær sagt alle kundene våre ønsker at vi overtar lønnskjøring, slik at de selv kan fokusere på sin kjernevirksomhet. Vi har IT-systemer og rutiner på plass som forenkler og automatiserer lønnskjøring, og som reduserer feilmargin betraktelig.

Vi sørger for full kontroll på utbetalinger og lønnsslipper, og rapporterer dette til deg på en enkel og oversiktlig måte. På denne måten kan du enkelt følge med på kostnadsbildet, og ta kloke beslutninger.

Det som er spesielt for lønn er at det er svært viktig å være ajour med offentlige terminoppgaver for skatt- og arbeidsgiveravgift. Dette i tillegg til vedlikeholdsoppgaver AA-register og årsoppgaver er noe av det vi gjør for våre eksisterende kunder.