Usługi konsultacyjne (doradcze) przedsiębiorstwom

Jest to kilka świadczonych przez nas usług konsultacyjnych:

Założenie przedsiębiorstwa (zamknięta spółka akcyjna, działalność indywidualna)

Kontrola stanu finansowego przedsiębiorstwa

Analiza buchalteryjna

Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa

Obliczanie płynności przedsiębiorstwa

Konsultacje w sprawach finansowych

Konsultacje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem

Konsultacje w sprawach podatkowych