Zamknięcie roku

Wykonujemy prace w zakresie sporządzania zamknięcia roku i sprawozdawczości finansowej. Posiadamy duże doświadczenie w zamknięciu roku finansowego przedsiębiorstw różnej wielkości. Przedstawiane przez nas roczne sprawozdanie jest dokładne i jasno zrozumiałe każdemu klientowi. Pracując z zamkniętymi spółkami akcyjnymi, pomagamy klientowi w przygotowaniu rocznych protokółów zgromadzenia akcjonariuszy, wypełniamy roczne dokumenty rejestracji akcjonariuszy i zapewniamy wysłanie w porę wspomnianych dokumentów  do centrum rejestracji przedsiębiorstw i do inspekcji podatkowej.

Każdy rok nasze przedsiębiorstwo przygotowuje i przedkłada paręset rocznych sprawozdań. Mamy doświadczonych i wykształconych pracowników, którzy  należycie dokonają rocznego zamknięcia przedsiębiorstwa i, co niemało ważne, za umówioną cenę.